+34 690-95-99-79
info@mubaformaciomusical.com

Curs de llenguatge musical

El curs de llenguatge musical no és obligatori per a tots els alumnes però sí que serà necessari per a
poder avançar en l’aprenentatge de l’instrument de forma continuada, comunicar-se amb altres
músics. Conèixer el fonament i l’estructura del llenguatge musical i aplicar-los a la pràctica
interpretativa i creativa.
És una classe col·lectiva i està estructurada en diferents nivells.
Els continguts d’aquesta matèria són: solfeig rítmic, lectura, educació de l’oïda, teoria de la música,
audició, anàlisi formal, polirítmies, dictats, transcripcions, repertori i improvisació.
Les classes són setmanals i tenen una durada de 45 min.

Fotos de la classe:

Contacte per a més informació: