+34 690-95-99-79
info@mubaformaciomusical.com

Introducció a la música II: Roda d'instrument

L’objectiu principal d’aquesta etapa és aconseguir que l’alumne descobreixi quin és el seu instrument
preferit i així l’any vinent començar a estudiar un instrument.
L’alumnat coneixerà tot el necessari de cada instrument i tindrà el primer contacte directe amb ell, així
com una primera base teòrica de llenguatge musical. Treballarem els instruments de vent, corda i
percussió.

Fotos de la classe:

Contacte per a més informació: